WYBRANE NADLEŚNICTWO:
MAPA WYBRANEGO NADLEŚNICTWA
Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
49°34′09″N 18°53′28″E
Ogród Roślin Beskidu Śląskiego
49°34′09″N 18°53′28″E
Karpacki Bank Genów
49°32′05″N 18°55′56″E
Wolierowa Hodowla Głuszców
49°32′05″N 18°55′56″E
Retencja górska
49°35′38″N 18°52′20″E
TELEFON:     33 855-24-26
E-MAIL:     wisla@katowice.lasy.gov.pl